Projekty KLANZY

 

Zrealizowane w latach 2009-2016 - zobacz archiwum

 

Realizowane w 2017 roku:

1.   Projekt "Sobota w Bawialni" -  III edycja 2017
      To osiem rodzinnych spotkań w Bawialni Edukacyjnej KLANZY. To połączenie spotkania z warsztatami bazującymi na wyobraźni, odkrywaniu, zabawie, kolorach i smakach.
     
Przewidziano następujące warsztaty:

2017_swb_logo

 1. BIAŁA sobota - 25.02.2017 r. godz. 10:30-13:30,
 2. NIEBIESKA sobota - 25.03.2017 r.,
 3. ZIELONA sobota - 22.04.2017 r.,
 4. ŻÓŁTA sobota - 27.05.2017 r.,
 5. CZERWONA sobota - 24.06.2017 r.,
 6. TĘCZOWA sobota - 30.09.2017 r.,
 7. SZARA sobota - 28.10.2017 r.,
 8. ZŁOTA sobota - 18.11.2017 r.

Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne.

Zobacz zdjęcia z TĘCZOWEJ Soboty (30.09.2017).
Zobacz zdjęcia z CZERWONEJ Soboty (24.06.2017).
Zobacz zdjęcia z ŻÓŁTEJ Soboty (27.05.2017).
Zobacz zdjęcia z ZIELONEJ Soboty (22.04.2017).
Zobacz zdjęcia z NIEBIESKIEJ Soboty (25.03.2017).
Zobacz zdjęcia z BIAŁEJ Soboty (25.02.2017).

2017_lublin_700_lat_-_dzielnice_kultury

    Zobacz zdjęcia ze spotkań Sobota w Bawialni - edycja 2016 .
    Zobacz zdjęcia z "Soboty w Bawialni" - edycja 2015 . 

 

2.   Projekt "Złota rybka w Lublinie i inne ulice"

projekt_zlota_rybka

Ten projekt to ciekawostki historyczne, architektoniczne dotyczące ulic Starego Miasta podane w formie pedagogiki zabawy, angażujące odbiorców poprzez uruchomienie różnorodnych sfer -pomysłowości, umiejętności konstrukcyjnych, radości tworzenia i rozwijanie sfery poznawczej. To warsztaty tematycznych dotyczące  poszczególnych ulic skierowane do klas lub grup przedszkolnych. To również warsztaty rodzinne łączące edukację z festynem „Niedziela w Sercu Miasta" (miejsce Klasztor oo. Dominikanów).
Przewidziano następujące warsztaty tematyczne:

 1. ul. Złota - marzec 2017 - 5 warsztatów,
 2. ul. Rybna - kwiecień 2017,
 3. ul. Olejna - maj 2017,
 4. ul. Ku Farze - czerwiec 2017,
 5. ul. Bramowa - wrzesień 2017,
 6. ulice Złota i Rybna - październik 2017,
 7. ulice Rybna i Olejna - październik 2017,
 8. ulice Złota i Olejna - listopad 2017.

Miejsce spotkań (warsztatów): Bawialnia Edukacyjna KLANZY, ul. Prusa 2. Lublin.
Wszystkie działania w projekcie są bezpłatne.
Zapisy: tel. 81 534 65 83 oraz e-mail: bawialnia@klanza.org.pl .

logo_700_lat_lublin

 

3.   "Dziecinada - niezły cyrk" - cykl zajęć dla dzieci

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin", ul. Judyma 2a, Lublin.
Informacje o cyklu zajęć: http://ddkweglin.pl/cykle/dziecinada-2/ .

 1. 14.01.2017         http://ddkweglin.pl/warsztaty/chusty-i-chusteczki/
 2. 11.02.2017         http://ddkweglin.pl/warsztaty/zakreceni-talerzami/

 

4.   Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

aaz_projekt_2017

Więcej o projkcie "Akademia Aktywności Zawodowej" czytaj tutaj.

 

5.   Projekt "ASA - Akademia Seniora Animatora"

2017_projekt_asa

 

6.   Projekt "Praktyczna pomoc w pracy z dziećmi z zespołem Downa - cykl szkoleń"

W okresie 01.09.2017-15.12.2017 r. zostanie zrealizowany projekt „Praktyczna pomoc w pracy z dziećmi z zespołem Downa - cykl szkoleń" dotowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Realizatorem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, a partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb".
Cykl szkoleń obejmuje 2 szkolenia dla rodziców dzieci z zespołem Downa oraz 2 szkolenia dla wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem „Ukryty Skarb" i Stowarzyszeniem KLANZA.
Tematyka szkoleń dla rodziców: „Prawa osób niepełnosprawnych" oraz „Kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci niepełnosprawnych".
Tematyka szkoleń dla dla wolontariuszy: „Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi" oraz „Jak być dobrym wolontariuszem".
Zobacz fotogalerię.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie. 

 logo_woj_lubelskie

 

7.   Projekt "Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam"

PSPiA KLANZA jest partnerem w Projekcie Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 30.09.2018 r.
Projekt „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam" realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obejmuje swoim zakresem działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji miękkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystując do tego celu zasoby uczelni.
Efektem projektu Misja MED będzie stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć z zakresu dyscyplin medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki i obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Moduł realizowany przez PSPiA KLANZA to 5 W (who?, where?, when?, what?, why?).

logotyp_efs

 

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków