Projekty KLANZY

Zrealizowane w latach 2009-2017 - zobacz archiwum

 

Realizowane w 2018 roku:

 

1.   Projekt "Barwy dzieciństwa - zwiększenie szans na zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3"

Projekt nr RPLU.09.04.00-06-0017/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Okres realizacji projektu: 01.05.2017 - 31.10.2019 r.
Szczegóły w zakładce "projekt Barwy Dzieciństwa"  (http://lublin.klanza.eu/static/show/id=90).

logotyp_efs

 

2.   Projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-30.04.2018 r.
Więcej o projkcie "Akademia Aktywności Zawodowej" czytaj tutaj.

logo_fe_prreg

 

3.   Projekt "KLANZA dla dzieci"

Projekt zakłada realizację spotkań, lekcji poznawczych, warsztatów dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Miejsce działań: Bawialnia Edukacyjna KLANZY, ul. Prusa 2, Lublin.

SOBOTY w BAWIALNII:

  • Sobota KRYMINLISTYCZNA - 15 września 2018
  • Sobota W CIEMNOŚCI - 20 października 2018
  • Sobota z MISIEM - 24 listopada 2018
  • Sobota z ANIOŁEM  - grudzień 2018

Lekcje poznawcze - Anioły w Kaplicy Świętej Trójcy - 10 lekcji - grudzień 2018

Okres realizacji projektu: 19.03.2018 - 31.12.2018 r.
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin (Program Miasto Kultury).

 

4.   Projekt „KLANZOWE Miasteczko Zabaw na Felinie"

KLANZOWE Miasteczko Zabaw daje możliwość zabawy w plenerze (to plener dzielnicy Felin, w modyfikowanym w tym roku skwerze pomiędzy kościołem a szkołą), pozwala doświadczać zabaw i gier, które stymulują poznawczo i rozwijają myślenie twórcze. Uczestnicy będą przebywać poza budynkiem, bawić się prostymi a jednocześnie ciekawymi zabawkami (koparki, labirynty, powiększone gry planszowe, rurociąg). Radość i rozwój niesie również ciągła aktywność fizyczna i sensoryczna (ścieżka zmysłów, drzewko zapachów, barwy natury, tęcza w bańce mydlanej) oraz wykonywanie prac plastycznych wykorzystujących nietypowe materiały (m.in. malowanie na kamieniach). Zabawy animowane będą przez przeszkolonych animatorów. Z aktywności może korzystać równocześnie ok. 40-50 osób.
Przewidziano następujące aktywności:

  1. Warsztaty dla animatorów - warsztaty przygotowujące do animacji na stanowiskach wyposażonych w zabawki i materiały kreatywne, ze szczególnym uwzględnieniem Strefy Malucha.
  2. KLANZOWE Miasteczko Zabaw złożone z 5 stoisk - realizowane 1 raz w miesiącu (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) - w trzecią niedzielę miesiąca:

      - 20 maja 2018 r.
      - 17 czerwca 2018 r.
      - 15 lipca 2018 r.
      - 19 sierpnia 2018 r., 
      - 16 września 2018 r.

Czas trwania festynu KLANZOWE Miasteczko Zabaw to 3 godziny (14:00-17:00).
Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin (Program Dzielnice Kultury).

logo_dzielnice_kultury

 

 

 

5.   Projekt „Otoczenie ma znaczenie"

Projekt zakłada realizację 4 warsztatów (dla 20-25 osób) - 3 z zakresu tworzenia klimatycznych dodatków do wnętrz i 1 z zakresu tworzenia wyjątkowych ozdób/biżuterii. Warsztaty m.in. obejmują odpowiednio: tworzenie stroików wiosennych (wiosna); bransoletek (lato); lampionów (jesień) oraz ozdoby świąteczne (zima).
Projekt ma charakter otwarty. Realizowany będzie w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia, ul. Bazylianówka 85 (dzielnica Ponikwoda) i skierowany będzie do mieszkańców tej dzielnicy.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy lublin@klanza.org.pl .
Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin (Program Dzielnice Kultury).

logo_dzielnice_kultury

 

 

 

6.   Projekt "Matematyka i sztuka"

Projekt zakłada realizację dwudniowych warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Szkolenia dotyczą łączenia matematyki i sztuk wizualnych. Uczniowie stworzą prace poświęcone zagadnieniom symetrii, teorii koloru oraz brył platońskich. Tematyka warsztatów i sposób ich realizacji jest odpowiedzią na potrzebę uczenia problemowego, niekonwencjonalnego, umożliwiającego odległe skojarzenia (bryły Platońskie i barwy). To pokazanie i doświadczenie wzajemnych związków między matematyką i sztuką, które zawsze istniały - malarz powinien znać zagadnienia perspektywy i geometrii, rzeźbiarz wyliczyć jak rzeźba zachowa trwałość itp.
Zainteresowane Placówki prosimy o kontakt: lublin@klanza.org.pl .
Okres realizacji projektu: 19.03.2018 - 31.12.2018 r.
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin (Program Miasto Kultury).

 

7.   Projekt "Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam"

PSPiA KLANZA jest partnerem w Projekcie Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 30.09.2018 r.
Projekt „Misja MED: odkrywaM, rozumiEm, Doświadczam" realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie obejmuje swoim zakresem działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji miękkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystując do tego celu zasoby uczelni.
Efektem projektu Misja MED będzie stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć z zakresu dyscyplin medycznych i farmaceutycznych, poszerzających podstawę programową z chemii, biologii, biofizyki i obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.
Moduł realizowany przez PSPiA KLANZA to 5 W (who?, where?, when?, what?, why?).

logotyp_efs

 

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków