Projekt Pracownia kompetencji

"Pracownia kompetencji" to projekt szkoleniowy, którego kluczową ideą jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Realizowany we współpracy Asentia Consulting z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza.

 
Dla kogo?

 • 50 osób w wieku 15-64 lata, w tym min. 20 os. w wieku 15-30 lat z wykształceniem co najmniej podstawowym;
 • pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), kwalifikujemy również studentów studiów zaocznych;
 • zamieszkałe w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na terenie jednej z gmin województwa lubelskiego, tj. Kraśnik (miejska i wiejska), Janów Lubelski, Lubartów (miejska i wiejska), Świdnik, Chełm (miejska i wiejska),Krasnystaw (miejska), Opole Lubelskie - rekrutujemy na podstawie oświadczeń o zamieszkaniu na wskazanym obszarze.

 
Korzyści

Dzięki udziałowi w projekcie każdy z uczestników:

 • zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez pracodawców
 • zdobędzie 6-miesięczne doświadczenie zawodowe
 • zwiększy swoje szanse na podjęcie stałego zatrudnienia

 
Co oferujemy?

1. Poradnictwo zawodowe indywidualne - 4 godz. dla każdego uczestnika (realizowane w okresie czerwiec-sierpień 2014).

2. Poradnictwo zawodowe grupowe 16 godz. (2 dni szkoleniowe) realizowane w okresie lipiec-sierpień 2014 r.

3. Szkolenia do wyboru spośród 5 ścieżek (należy wybrać jedną):

 • ŚCIEŻKA 1. SPECJALISTA DS. E-HANDLU gr. I (248 godz. w okresie sierpień-listopad 2014).
 • ŚCIEŻKA 2. SZKOŁA TRENERÓW METODĄ KLANZY gr. II (247godz. w okresie sierpień-listopad 2014).
 • ŚCIEŻKA 3. KONSULTANT DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH - PROJEKTY INWESTYCYJNE gr. III (184h, w okresie wrzesień-listopad 2014).
 • ŚCIEŻKA 4. KONSULTANT DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH - PROJEKTY MIĘKKIE (szkoleniowo-doradcze) gr. IV(160h, w okresie wrzesień-listopad 2014).
 • ŚCIEŻKA 5. SZKOŁA ANIMATORÓW METODĄ KLANZY gr.V (153h, w okresie wrzesień-listopad 2014).

4. Staże zawodowe przez okres 6 miesięcy po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.

 
Dodatkowo zapewniamy:

 1. Materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, segregator, pendrive, materiały dydaktyczne, literaturę fachową dotyczącą wybranej ścieżki szkoleniowej.
 2. Poczęstunek w trakcie szkoleń (obiad i przerwy kawowe).
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
 4. Dodatki szkoleniowe w wysokości 5,73 zł brutto za godzinę szkolenia.
 5. Stypendium stażowe 1500 zł brutto (ok. 1185 zł netto) miesięcznie przez 6 miesięcy (staże w okresie grudzień 2014 - maj 2015).
 6. Grupa szkoleniowa liczy 10 osób.
 7. Badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas stażu.

 
Zasady rekrutacji:

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy złożyć osobiście lub przesłać do biura projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy prosimy o dołączenie do formularza zgłoszeniowego kserokopię zaświadczenia potwierdzającego fakt zarejestrowania w Powiatowym / Miejskim Urzędzie Pracy.

Termin dostarczenia dokumentów:
     Grupa I i II - 23 czerwca 2014 r.
     Grupa III, IV i V - 21 lipca 2014 r.

 
Kontakt:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.pracowniakompetencji.edu.pl oraz pod numerem telefonu 81 442 75 13.

 

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków