Archiwum - Projekt „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wy-korzystaniem metody pedagogiki cyrku”


Projekt

"Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się.

Innowacyjny program edukacyjny

z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku"

 

     Z dnie 15 listopada 2011 roku zakończylismy realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny prgram edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku". Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie wyższych uczelni i nauczycieli szkół podstawowych powstałym, w ramach projektu, programem nauczania w-f z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku. Już od stycznia 2012 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl metodycznych warsztów, podczas których zaprezentujemy  program oraz wyposażymy Państwa w podstawowe umiejętności posługiwania się rekwizytami wykorzystywanymi w metodzie pedagogiki cyrku. Warsztay poprowadzą trenerzy stowarzyszenia i nauczyciele realizujący program.

Pozdrawiam i zapraszam, Koordynator projektu Ewa Joanna Gęca

 

Realizacja projektu

 

PSPiA KLANZA Koło w Lublinie jest merytorycznym Partnerem projektu.

 

Kilka słów o projekcie "Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku", realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie w ramach Priorytet III: „Wysoka jakość systemu oświaty” Dział 3.3. Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4: „Modernizacja metod i treści kształcenia”.

 

tablica_inf

 

Dlaczego wybraliśmy metodę pedagogiki cyrku?

Po analizie wielu dostępnych programów zdecydowaliśmy, że skorzystamy ze sprawdzonej, efektywnej metody działań cyrkowych, która w ogromnym stopniu wesprze rozwój zróżnicowanych grup uczniów. Analizując szereg artykułów w prasie niemieckiej, amerykańskiej i polskiej na temat innowacyjności metody pedagogiki cyrku upewniliśmy się, że jest ona zdecydowanie kojarzona z rozwojem człowieka, a przede wszystkim z rozwojem jego mózgu. Uznaliśmy, że metoda pedagogiki cyrku jest spójna z przyjętymi przez nas założeniami integracji, czyli korzystając z niej zadbamy w pełni o bardzo ważny dla nas obszar pracy szkoły, integracji wzajemnej uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych. O takim wyborze przesądził również język korzyści jaki niosą pod adresem ucznia zajęcia żonglerki. Oto korzyści: aktywizacja obu półkul mózgowych, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, uczenie się krok po kroku, uczenie się na błędach, rozkładania problemu na czynniki pierwsze, rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi, zabawa, przełamywanie barier, efektywne odstresowanie, rozwój cierpliwości, pewności siebie, uporu w dążeniu do celu, osiąganie widocznych sukcesów, stymulacja wyobraźni, rozwijanie równowagi obu stron ciała i ruchów całego ciała, rozwój refleksu, postawy, poczucia rytmu, ćwiczenia motoryki małej i dużej.

 

Jakie przyświecają nam cele?

Poprzez realizację poszczególnych zadań zapisanych w projekcie mamy na celu: Poprawę jakości kształcenia w klasach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania wykorzystującego metodę pedagogikę cyrku oraz jego pilotażowe wdrożenie w latach 2009-2011.

 

Jakie rezultaty osiągniemy?

  1. W wyniku realizacji projektu od 15 grudnia 2009 do 15 listopada 2011 roku opracujemy na potrzeby wychowania fizycznego w klasach I – VI innowacyjny programu nauczania "Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny  z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku".
  2. Przygotujemy 10 nauczycieli do prowadzenia zajęć zgodnie z wdrożonym w ramach projektu innowacyjnym programem. Nauczyciele otrzymają Certyfikat Realizatora Programu nadany przez Partnera Projektu.
  3. Program ten wdrożymy we wszystkich klasach, poczynając od kwietnia 2010 do czerwca 2011 roku.
  4. 110 uczniów obejmiemy wsparciem, w tym 34 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Uczniowie objęci wsparciem osiągną lepsze wyniki w nauce i jemnej integracji.

 

 logo_projektu

  

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków