projekt Kulturalni dziadkowie, kulturalne wnuki
Projekt „Kulturalni dziadkowie, kulturalne wnuki" - Projekt realizowany przy pomocy finansowej miasta Lublin od 16 marca do 13 czerwca 2015 r.
Pierwszym działaniem 13 kwietnia 2015 r. była Gra miejska pt. „Tajemnice ul. Lubartowskiej”. Babcie z wnukami oglądały, zwiedzały i poznawały ciekawe miejsca: pomnik ułanów, wyższą szkołę rabinacką Jesziwę i przedwojenny Lublin, dawną Fabrykę Wag, znaczenie chałki i cebularza w jadłospisie żydowskim, znikającą rzekę, ulice dawnej dzielnicy żydowskiej i dawne zawody, ratusz lubelski.
9 maja 2015 r. uczestnicy wyjechali na wycieczkę do Włodawy i Jabłecznej, gdzie zwiedzali dawną synagogę i cerkiew prawosławną.
2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków